Akreditovaná jazyková škola
v Žiline

Interaktívna konverzácia v spojení s pútavými a praktickými konverzačnými témami Vás „rozrozprávajú“ tak, ako nikdy predtým!

Naučte a zlepšite sa v cudzom jazyku

Naše kurzy sú určené pre všetky jazykové úrovne, už od začiatočníkov. Interaktívna konverzácia v spojení s pútavými a praktickými konverzačnými témami Vás „rozrozprávajú“ tak, ako nikdy predtým! Malé skupiny do šiestich študentov Vám zároveň poskytnú dostatočný časový priestor na sebarealizáciu. Ani nepostrehnete, ako rýchlo sa učíte gramatiku a novú slovnú zásobu.
 

 

Task Based Learning

Osvedčená metóda výučby, ktorá sa zameriava najmä na využitie jazyka v kontexte a reálnych situáciách. Vďaka tomu študent ľahšie porozumie jeho štruktúre a svoje jazykové schopnosti rozvíja rovnomerne.

Iba v cudzom jazyku

Konverzácie sú pripravované vždy na aktuálne témy, tak, aby boli pre študentov atraktívne a blízke. Aktívne sa ich zúčastňuje každý, čím napomáha rozširovaniu novej a upevňovaniu už získanej slovnej zásoby.

Skúsení lektori

Náš tím tvoria skúsení lektori a výučba jazykov je ich veľkou záľubou. Vďaka 6-členným triedam dokážeme venovať plnú pozornosť Vašim individuálnym potrebám na každej vyučovacej hodine.

Kurz pre začiatočníkov je určený študentom, ktorí sa s cudzím jazykom stretávajú poprvýkrát. Metódy, ktoré pri výučbe využívame ho robia zábavným a vďaka nim si komunikáciu v cudzom jazyku a pravidlá gramatiky osvojíte raz-dva.

Kurz pre mierne pokročilých študentov má za úlohu zvýšiť ich sebaistotu v používaní slovnej zásoby v situáciách zo skutočného života. Kvalifikované metódy schválené univerzitou Cambridge University sme obohatili o naše vlastné znalosti a skúsenosti, ktoré študentom efektívne pomáhajú pochopiť princíp, akým funguje komunikácia.

Kurz pre stredne pokročilých študentov sa zameriava najmä na pochopenie štruktúry jazyka a vybrúsenie schopnosti viesť sebaistú a plynulú konverzáciu so svojim partnerom. Zároveň tiež kladieme dôraz na rozvíjanie slovnej zásoby, aby študenti boli pripravení na každodenné rôznorodé situácie.

Kurz pre pokročilých študentov je určený pre tých, ktorí chcú pochopiť komplexnosť jazyka ako celku a rozvíjať si slovnú zásobu tak, aby dokázali pohotovo komunikovať aj v náročnej a úzko zameranej konverzácii – či už v profesionálnom alebo súkromnom živote.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
2 .0
5/5

Spokojní klienti, naša najlepšia reklama.

Jožko

Som rád, že sme si s priateľkou vybrali práve Vašu jazykovú školu. Sme veľmi spokojní s priebehom vyučovania, no nie až tak so svojimi schopnosťami dorozumieť sa po taliansky, takže Vaše služby asi budeme využívať ešte dlho

Spolupracujeme s