Akreditovaná jazyková škola
v Žiline

Interaktívna konverzácia v spojení s pútavými a praktickými konverzačnými témami Vás „rozrozprávajú“ tak, ako nikdy predtým! Ponúkame kurzy angličtiny, taliančiny, nemčiny a slovenčiny pre cudzincov. Najnovšie ponúkame od 8.4.2024 individuálne a skupinové jazykové kurzy (pre zamestnaných aj nezamestnaných) 80% hradených ÚPSvaR v rámci národného projektu Zručnosti pre trh práce. Učíme aj online formou po celom Slovensku.
Viac k tomuto projektu.

Chcete sa naučiť nový cudzí jazyk alebo sa v ňom zlepšiť?

Vieme, aké náročné je naučiť sa cudzí jazyk. Naša jazyková škola angličtiny, taliančiny, nemčiny a slovenčiny pre cudzincov poskytuje svojim študentom moderný vzdelávací program v pohodlnom a príjemnom prostredí.  Všetci naši slovenskí aj native speaker lektori svoju prácu milujú. Vďaka tomu sa rozprávanie v cudzom jazyku pre Vás namiesto stresu stane zábavným zážitkom. Taktiež ako bonus organizujeme 5 dňové jazykové pobyty na Malte pre študentov navštevujúcich naše kurzy angličtiny. Týmto spôsobom majú možnosť intenzívnou komunikáciou priamo v teréne ešte viac zrýchliť svoje napredovanie v umení plynulej konverzácie. Toto všetko v sprievode našej lektorky.

Každá lekcia je u nás zameraná na napredovanie študenta smerom k porozumeniu pravidiel a štruktúry jazyka a zároveň schopnosti komunikovať v každodennej situácii. Počnúc konverzáciou na káve, až po biznis prezentáciu. A to všetko buď prezenčne alebo online!

Task Based Learning

Osvedčená metóda výučby, ktorá sa zameriava najmä na využitie jazyka v kontexte a reálnych situáciách. Vďaka tomu študent ľahšie porozumie jeho štruktúre a svoje jazykové schopnosti rozvíja rovnomerne.

Iba v cudzom jazyku

Konverzácie sú pripravované vždy na aktuálne témy, tak, aby boli pre študentov atraktívne a blízke. Aktívne sa ich zúčastňuje každý, čím napomáha rozširovaniu novej a upevňovaniu už získanej slovnej zásoby.

Skúsení lektori

Náš tím tvoria skúsení slovenskí ako aj native speaker lektori. Výučba jazykov nie je pre nich iba prácou ale aj záľubou. Vďaka 6-členným triedam dokážeme venovať plnú pozornosť Vašim individuálnym potrebám na každej vyučovacej hodine.

Jazykové kurzy

Malé skupiny do šiestich študentov Vám poskytnú dostatočný časový priestor na sebarealizáciu. Ani nepostrehnete, ako rýchlo sa učíte gramatiku a novú slovnú zásobu.

Pre záujemcov o zintenzívnenie svojho napredovania ponúkame 5 dňové jazykové pobyty na Malte vedené našou lektorkou.

Online kurzy

Ak je dochádzanie k nám do školy pre Vás príliš časovo náročné, bývate v inom meste – máme pre Vás online kurzy.

Ak ste odcestovaní , prípadne chorí, nemusíte hodinu vo Vašom kurze vymeškať – môžete sa na ňu ( či už individuálnu alebo skupinovú) pripojiť online odkiaľkoľvek.

Ak Vám okolnosti nedovoľujú zúčastniť sa Vášho kurzu, popri možnosti náhrady vymeškanej hodiny v inej skupine Vašej úrovne, ponúkame aj pripojenie sa ONLINE priamo do Vášho kurzu – takto už žiadnu hodinu nevymeškáte.

  • kurz hradený úradom práce je určený pre žiadateľov, ktorí spĺňajú podmienky. Viac na tomto odkaze.

Všeobecné konverzačné kurzy

Kurz pre začiatočníkov je určený študentom, ktorí sa s cudzím jazykom stretávajú poprvýkrát. Metódy, ktoré pri výučbe využívame ho robia zábavným a vďaka nim si komunikáciu v cudzom jazyku a pravidlá gramatiky osvojíte raz-dva.

Kurz pre mierne pokročilých študentov má za úlohu zvýšiť ich sebaistotu v používaní slovnej zásoby v situáciách zo skutočného života. Kvalifikované metódy schválené univerzitou Cambridge University sme obohatili o naše vlastné znalosti a skúsenosti, ktoré študentom efektívne pomáhajú pochopiť princíp, akým funguje komunikácia.

Kurz pre stredne pokročilých študentov sa zameriava najmä na pochopenie štruktúry jazyka a vybrúsenie schopnosti viesť sebaistú a plynulú konverzáciu so svojim partnerom. Zároveň tiež kladieme dôraz na rozvíjanie slovnej zásoby, aby študenti boli pripravení na každodenné rôznorodé situácie.

Kurz pre pokročilých študentov je určený pre tých, ktorí chcú pochopiť komplexnosť jazyka ako celku a rozvíjať si slovnú zásobu tak, aby dokázali pohotovo komunikovať aj v náročnej a úzko zameranej konverzácii – či už v profesionálnom alebo súkromnom živote.

 

Individuálne kurzy

Kurz pre študentov, ktorí sa nechcú „deliť“ o svoj čas na hodine s ostatnými. Individuálny kurz je zameraný na špecifické potreby klienta. Spolu so študentom vypracujeme čo najefektívnejší spôsob rozvoja jeho jazykového potenciálu a študent tak napreduje čo najrýchlejším možným tempom. Okrem štandardných kurzov ponúkame tiež možnosť výučby legal, business, restaurant English ai. Miesto a čas individuálneho kurzu je len a len vo Vašich rukách. Kurz je určený aj pre žiadateľov v rámci národného projektu " Nestrať prácu - vzdelávaj sa" - v celej výške uhrádzaný ÚPSVaR

Blesková príprava na maturitu

Máte strach zo „skúšky z dospelosti“? Efektívne a rýchlo Vám ju pomôžeme úspešne zvládnuť! Intenzívna príprava na maturitnú skúšku je postavená tak, aby ste sa zdokonalili vo všetkých oblastiach cudzieho jazyka - čítaní, počúvaní, písaní a rozprávaní. Výučba prebieha v malých skupinách do šiestich študentov, čo umožňuje individuálny prístup k študentom.

Blesková príprava na pracovný pohovor

Čaká Vás v najbližšom čase pracovný pohovor? Naše skúsené lektorky Vás naň pripravia nie len po jazykovej stránke. Okrem plynulej komunikácie v terminológii z "Vášho" oboru, zdokonalíte si a natrénujete pohotovú reakciu aj na všetky "chytákové" otázky, vďaka čomu Vás na pohovore nič nezaskočí.

Firemné kurzy

Pre firmy ponúkame vzdelávanie so zameraním na potreby Vašej firmy. Kurz Vám ušijeme presne na mieru! Vypočujeme si Vaše potreby a podľa nich vypracujeme relevantnú obsahovú náplň výučby tak, aby sme spoločne dosiahli čo najefektívnejšie výsledky v čo najkratšom čase. Okrem toho je Vám k dispozícii náš manažér výučby, ktorý ochotne vyrieši prípadné požiadavky, ktoré sa môžu vyskytnúť v priebehu kurzu. Zaujímavou a individuálne nastavenou výučbou zvyšujeme motiváciu Vašich zamestnancov k štúdiu.

Jazykové kurzy hradené ÚPSVaR v rámci projektu Nestrať prácu - vzdelávaj sa

kurz na získanie, resp. rozšírenie, zvýšenie alebo zmenu zručností v jazykovej oblasti pre klientov ( aj zamestnaných), ktorí spĺňajú podmienky.
Viac informácií na tomto odkaze.

Slovak for Foreigners

Our school offers effective individual courses of Slovak for learners of all levels.
Contact: erika@subwayschool.sk
Phone: +421 907 870 719

Cenník kurzov

AJ ONLINE!

Všeobecný konverzačný kurz

48 €

mesačne

Skúšobná hodina zdarma!

AJ ONLINE!

Blesková príprava na maturitu

48 €

mesačne

Skúšobná hodina zdarma!

Individuálne kurzy

18 €

/ 45 minút

*Všetky ceny sú uvedené s DPH 20%.

Vzdelávanie so zameraním na potreby Vašej firmy

Certifikáty

Subway Language Centre je jazyková škola v Žiline, ktorá vyučuje anglický, taliansky a nemecký jazyk  už od roku 2005. Ponúkame prípravné kurzy pre získanie Cambridge Certificate a Diploma dell’Universita di Sienna.

Subway Language Centre Certificate

Subway Language Centre Certificate je interný certifikát, ktorý je dokladom o dosiahnutí jednotlivých úrovní CEF (Common European Framework).

Cambridge Certificate

Skúšky Cambridge English Language Assessment sú skúšky zo všeobecnej, obchodnej a profesionálnej angličtiny. Sú najrozšírenejšími medzinárodnými jazykovými skúškami, uznávanými širokým spektrom vzdelávacích inštitúcií, organizácii či zamestnávateľov po celom svete.

Certificato dell’Università di Sienna

Certifikát umožňuje získať certifikát z niekoľkých jazykových úrovní a je akreditovaný Ministerstvom zahraničia Talianskej republiky. Pre študentov uchádzajúcich sa o štúdium na niektorej z talianskych univerzít slúži ako doklad o dosiahnutí potrebnej jazykovej úrovne cudzieho jazyka.

Spokojní klienti, naša najlepšia reklama.

Hodnotenia od našich klientov hovoria sami za seba.

Ľubo Š.Technický dizajnér
Read More
Chodil som do viacerých škôl, ale nikde som toľko nekomunikoval tak, ako tu. Konečne som pochopil gramatiku, pretože ju tu aktívne používame pri rozprávaní. A hlavne, nedovolia mi rozprávať po slovensky 😇
Blažek T.Viadon
Read More
Som rád, že sme si s priateľkou vybrali práve Vašu jazykovú školu. Sme veľmi spokojní s priebehom vyučovania, no nie až tak so svojimi schopnosťami dorozumieť sa po taliansky, takže Vaše služby asi budeme využívať ešte dlho 🙂
Matej L.Právnik
Read More
Len po 6 mesiacoch štúdia v Subway Language Centre som schopný sa dorozumieť na svojich pracovných cestách v zahraničí. A to veru necestujem do Českej republiky 😉
Ing. Jana K.Podnikateľka
Read More
Nielen vyúčba, ale tiež príjemne prežitý čas.
Hodiny angličtiny v Subway Language Centre pre mňa boli hodinami, na ktoré som sa vždy tešila. Začínala som úplne od nuly, ale vďaka prístupu a metóde vyučovania, najmä lektorky Eriky, som postúpila na pokročilú úroveň a rozprávanie, spolu s myslením v angličtine sa stali mojim skutočným koníčkom. Ďakujem!
Rastilav LapošHR, Dongil Rubber Belt
Read More
So školou spolupracujeme od roku 2009.Vždy sme boli veľmi spokojní aj vďaka prístupu lektorky, ktorá prispôsobovala výučbu potrebám každého študenta v jednotlivých skupinách. Vhodne pripravenými aktivitami sa jej darilo odbúrať u študentov stres z rozprávania a zároveň sa venovali zdokonaľovaniu gramatiky a slovnej zásoby v oblasti Business English.
Previous
Next

Spolupracujeme

s týmito spoločnosťami

Máte otázky?

Budeme radi, ak nám napíšete svoje otázky. Sme tu pre vás pracovné dni od 8:00 do 19:30. Prihlásiť na hodinu sa môžete pomocou formuláru vpravo.

Nájdete nás

Mariánske námestie 29/6, 01001 Žilina

Prihlásiť sa na nezáväznú skúšobnú hodinu

Pozrite sa, ako to u nás vyzerá

Spolupracujte s nami

Do nášho tímu hľadáme kolegyňu s excelentnou znalosťou talianskeho jazyka, pre ktorú by bola výučba taliančiny nie len prácou ale i záľubou. Tiež hľadáme kolegyňu s brilantnou angličtinou.